Zapytanie ofertowe nr 2/06/2017

Na Budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Adnotacja z dnia 21 czerwca 2017 r.

W związku z zapytaniem potencjalnego oferenta dotyczącego założeń do projektu, odnośnie zachowania parametrów – szerokości i długości hali. Odpowiadając informuję, że dopuszcza się inne parametry szerokości i długości hali zachowując jej powierzchnię zabudowy ok. 2000 m2.

Pobierz zapytanie ofertowe