Zapytania ofertowe Nr 01/05/2017 z dnia 10.05.2017r.

Dostarczenie technologii w zakresie:

Wytwarzania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA” w postaci wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz zaprojektowanie i wykonanie:

  • stanowiska diagnostycznego do badania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA .
  • stanowiska kontrolnego do badania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA .
  • stanowiska pomiarowego do badania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA .

Pobierz zapytanie ofertowe + formularz