Zapytanie ofertowe nr 2/06/2017

Na Budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym w systemie zaprojektuj i wybuduj. Adnotacja z dnia 21 czerwca 2017 r. W związku z zapytaniem potencjalnego oferenta dotyczącego założeń do projektu, odnośnie zachowania parametrów – szerokości i długości hali. Odpowiadając informuję, że dopuszcza się inne parametry szerokości i długości hali zachowując jej powierzchnię zabudowy ok. 2000 m2.

Zapytania ofertowe Nr 01/05/2017 z dnia 10.05.2017r.

Dostarczenie technologii w zakresie: Wytwarzania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA” w postaci wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz zaprojektowanie i wykonanie: stanowiska diagnostycznego do badania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA . stanowiska kontrolnego do badania sprężyn ze stopów z pamięcią kształtu SMA . stanowiska pomiarowego do badania sprężyn ze stopów […]