Prosimy podać następujące dane:

  • Średnica drutu (d)
  • Średnica wewnętrzną sprężyny (Di), jeżeli sprężyna pracuje na trzpieniu
  • Średnica zewnętrzna sprężyny (De), jeżeli sprężyna wchodzi w otwór
  • Długość swobodna sprężyny (Lo)
  • Całkowitą liczbę zwojów ( nt) lub skok między zwojami sprężyny (s)
  • Typ zakończenia : np. szlifowane końce
  • Rodzaj zaczepów np. zaczep niemiecki typu S

(zamawiając sprężyny drogą mailową prosimy o wpisanie w temacie wiadomości „zamowienie” bądź „zapytanie ofertowe”)
Najlepiej dołączyć rysunek lub zdjęcie sprężyny. Możliwe jest także zamówienie sprężyny wg wzoru.

W przypadku pozostałych rodzajów sprężyn i elementów sprężystych należy dostarczyć rysunek lub kopię sprężyny na wzór.


Dane klientaWymiary sprężyny